Pagdating ng mga espanyol sa pilipinas Kannada sex womena phona no

posted by | Leave a comment

Ang mga lakas-militar o guardia civil ang namamahala sa kolonisasyon.

Tinawag ng mga Espanyol ang mga Pilipino na mga pagano o infieles dahil wala silang pinaniniwalaang diyos.

Nabalitaan rin na sa pamumuno ni Don Uyanguren bilang gobernador ng lalawigan ng Nueva Guipuzcoa, kung saan kabisera ang bayan ng Nueva Vergara (ang tawag ng mga Kastila sa bayan ng Dabaw simula sa pagtatag ng bayan hanggang 1867), nagkaroon ng malawakang kapayapaan sa rehiyon ng Golpo ng Dabaw, bagaman walang sumusuporta sa kanya ni isa man sa kanyang mga ka-osyoso sa Maynila sa kanyang pagsakop sa Dabaw. Ito’y dahil din sa pag-g-.uukol ng masusing pag-aaral at panuuri ng mga kritiko.

Sinubukan rin ng gobernador na gumawa ng mga reporma para lumago ang lugar subalit walang nangyari sa kanyang mga reporma Masaalimoot na pangyayari ang mga naganap sa panahong ito. Ang mga salantang nilikha ng digmaan, ang alaala ng mga nasawing mahal sa buhay, ay mga pangitaing nagpapabuntung-hininga. Ang mga kabiguan ng pangarap, ang kalupitan ng nagdaang sigwa, at iba pang masasaklap na karanasan, ang namalasak sa katha. Nagkaroon ng mga patimpalak sa pagsulat ng tula at iba pang anyo ng panitikan. Nagging maingat ang paglalahad, nagging lalong makasining.

Noong nasakop ni Don Uyanguran ang pook na kinatitirikan ng kaharian ni Datu Bago, nagpagawa siya ng bayan na ang tawag ay Nueva Vergara (Davao) noong taong yaon, galing sa kanyang bayang sa España.Ang lahat ng ito ay utang sa mga alagad ng wika na walang puknat sa pagpapaunlad ng Wiakng Filipino.Sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng 333 taon.You will find the download links for the Learner’s / Learning Materials at the bottom of this article. If you have time, you may read the article below from the Department of Education.

Leave a Reply

dating for people with depression