Pagdating ng mga espanyol sa pilipinas

posted by | Leave a comment

In this article, you will find our compiled GRADE 5 Learners Materials (LM). ARALING PANLIPUNAN Learning Materials Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo) GRADING – Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol Content Standard: Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa mga pagbabago sa lipunan ng sinaunang Pilipino kabilang ang pagpupunyagi ng ilang pangkat na mapanatili ang kalayaan sa Kolonyalismong Espanyol at ang impluwensya nito sa kasalukuyang panahon.We aim to complete all the GRADE 5 Learners Materials (LM) to make them available to our fellow teachers and help them complete their resources to make their efforts more directed into the actual teaching process. ESP DESCRIPTION: Islamic values that would guide learners to be Maka-Diyos, Makabayan, Makakalikasan at Makatao; thereby making them agents in advocating and promoting brotherhood, peace and unity, and justice and equality.Sa pananakop nila sa Pilipinas, may ginamit silang dalawang pangunahing estratehiya. Ang ebanghelisasyon ay isang mapayapang paraan na estratehiya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kristiyanismo sa Pilipinas at nagsisimbolo ito ng krus.Ang kolonisasyon naman ay ang kabaliktaran ng ebanghelisasyon.ipinagpapalit natin ang mga pearl shells, palay, pampalasa, banga at iba pang mga 'clay' products para sa mga porselana, alahas, at iba pang mga produkto ng ibang bansa.

Ang paghahangad na was akin ang monopolyo ng mga taga-Venice sa kalakalang Silangan-Kanluran ang nagtulak sa mga ibang Europeo na humanap ng ibang daanan patungong silangan.You will find the download links for the Learner’s / Learning Materials at the bottom of this article. If you have time, you may read the article below from the Department of Education. Ang impluwensiya ng mga Español ay hindi pa medyo naaabot sa nasabing lugar hanggang 1848, nang sinakop ni Don Jose Uyanguren ng Guipuzcoa, España, kasama ang mahigit 70 tauhan, ang lugar na pinamumunuan ni Datu Bago ng Davao.Noong nasakop ni Don Uyanguran ang pook na kinatitirikan ng kaharian ni Datu Bago, nagpagawa siya ng bayan na ang tawag ay Nueva Vergara (Davao) noong taong yaon, galing sa kanyang bayang sa España.

Leave a Reply

dating for people with depression